Pand Theo van Velzen - Alkmaar

Sonderingen

Sondering uitgelegd

Sonderingen worden uitgevoerd om een goede indruk te krijgen van de bodemopbouw en de draagkracht van de diverse grondlagen. Bij een sondering wordt een conus (kegelvormige punt) hydraulisch de grond ingedrukt en meet men de weerstand, de plaatselijke wrijving en de helling. Op de sondeergrafiek wordt het wrijvingsgetal gepresenteerd. Het wrijvingsgetal geeft een nog beter inzicht in de grondsoort in de verschillende bodemlagen. Indien de conus tevens is uitgerust met sensoren welke de waterspanning kunnen registreren kan worden bepaald of zich in de bodem ook waterover- of wateronderspanningen voordoen.

Dit geeft informatie die bruikbaar is voor het uitbrengen van bemalingsadviezen.

Sonderingen door Tjaden

Sonderingen worden standaard uitgevoerd met zware vrachtwagens, omdat ballast nodig is om de conus de grond in te kunnen drukken. Voor slechte terreinen worden machines op rupsen ingezet en op plekken die niet bereikbaar zijn voor grote machines, kan bijvoorbeeld een minirupsvoertuig worden ingezet die door een deur past of demontabele apparatuur wat nog kleiner is en handmatig naar binnen wordt gebracht.

De meetgegevens worden op kantoor in grafiekvorm verwerkt met horizontaal de conusweerstand en verticaal de diepte. Aan de hand van sonderingen kunnen funderingsadviezen worden uitgebracht.