Pand Theo van Velzen - Alkmaar

Geotechniek

Sinds 1968 levert Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica BV als geotechnisch ingenieursbureau een volledige dienstverlening op het gebied van geotechniek. Bedrijven en instanties kunnen bij ons terecht voor volledig bodemonderzoek op elke gewenste schaal. Hierbij kunt u denken aan onder andere sonderingen en boringen.

Geotechniek uitgelegd

Onze afdeling verzorgt onderzoek naar de ondergrond, waarbij de grondmechanische eigenschappen kunnen worden gemeten. Dit is van groot belang bij funderingsadviezen voor de bouw van woningen en panden, maar ook voor kunstwerken wordt onze kennis van geotechniek toegepast. Uit de resultaten van het grondonderzoek komen aspecten als draagkracht en laagopbouw naar boven. Het doel is om een veilige ondergrond te vinden waarin de fundering kan worden geplaatst.
 
Andere werkzaamheden in de geotechniek omvatten de diverse soorten boringen. Deze boringen worden uitgevoerd om monsters uit de grond te halen en in het laboratorium met proeven te onderzoeken.
Ook zijn er metingen op locatie uit te voeren, zoals de fysische eigenschappen. Deze boringen leveren belangrijke informatie op voor milieu en bouw.