Pand Theo van Velzen - Alkmaar

Geohydrologie

De dienstverlening van Tjaden Adviesbureau op het gebied van geohydrologie omvat de volgende activiteiten:
 
 • Opzetten, uitvoeren en begeleiden van geotechnisch bodem- en laboratoriumonderzoek
 • Het uitvoeren van geohydrologische berekeningen en het opstellen van adviezen met betrekking tot de volgende onderwerpen:
  • Bouwputbemalingen
  • Retourbemalingen
  • Terreindrainage
  • Koude/warmte opslag in de bodem
  • Hydrologische effectenstudies (wateroverlast, droogteschade)
  • Waterbeheersplannen
 • Opzetten, uitvoeren en begeleiden van proefbemalingen en pompproeven.
 • Begeleiden bij de aanvraag van onttrekkings- en lozingsvergunningen.