Pand Theo van Velzen - Alkmaar

Brandbron

Wat is een brandput?

Een brandput is een speciale waterbron in de grond, waaruit in geval van een calamiteit voldoende bluswater kan worden gehaald.

Het boren van brandput is een belangrijke zaak, waarbij absoluut geen fouten gemaakt mogen worden. In het geval van een calamiteit moet een brandput feilloos werken, voldoende capaciteit leveren, makkelijk bereikbaar en onbeschadigd zijn. Daarnaast wordt duurzaamheid steeds belangrijker.

Waarom een brandput?

 • Voldoende en onafgebroken waterlevering gegarandeerd
 • Vrijwel overal toepasbaar, in ieder gewenst capaciteit
 • Nagenoeg geen kans op bevriezing
 • Financieel vaak aantrekkelijker dan reservoirs, bufferkelders en/of grote waterleidingaansluitingen
 • Eenvoudig en snel in werking gesteld

Steeds vaker worden brandputten ingezet bij brandbestrijding. De plaatsbepaling gaat altijd in overleg met de brandweer. Met meer dan 60 jaar ervaring beschikken wij over de juiste kennis en ervaringen. 

De keuze voor een professionele brandput is een voordelige en ruimte besparende oplossing. Om bijvoorbeeld uw sprinklerinstallaties te voorzien van water, is de waterleidingmaatschappij vaak duur in verband met opgravingen en aanpassen van de waterleiding. Vanwege de gevraagde capaciteit van het sprinklersysteem volstaat een doorsnee wateraansluiting veelal niet. Een geboorde brandput is leverbaar in iedere capaciteit tegen een redelijke vergoeding.

Alle boringen worden uitgevoerd met uitsluitend eigen boormeesters met professionele boorstellingen. Door gebruik te maken van verschillende grondboormachines van variĆ«rende afmetingen hebben wij voor iedere boorlocatie een passende machine. Wij leveren brandputten met verschillende capaciteiten en diameters. 

Meest voorkomende capaciteiten:

 • 30m3/h
 • 60m3/h
 • 90m3/h
 • 120m3/h

Meest voorkomende varianten:

 • Gesloten brandput
 • Open brandput
 • Bovengrondse aansluiting
 • Ondergrondse aansluiting

Bij de aanleg van brandputten, zijn de volgende opties mogelijk:

 • Bovengronds afgewerkt
 • Inhanger met Storz NA133 zuigaansluiting
 • Aanrijdbeveiligingen
 • Aanwijsborden
 • Ondergronds (gelijk met maaiveld) afgewerkt, geschikt voor zwaar verkeer
 • RVS bronkoppen
 • Pompinstallatie + toebehoren (bij diepere grondwaterstanden)
 • Overige specifieke wensen opdrachtgever
 • Onderhouds- en controlewerkzaamheden

Onderhoud en inspectie van brandputten:

Behalve het boren van een brandputten en het vakkundig plaatsen van brandputten, is het belangrijk te zorgen voor goed onderhoud aan de brandputten. Steeds meer gemeenten, brandweerkorpsen, instellingen en bedrijven zijn genoodzaakt hun brandputten periodiek te laten keuren.

Natuurlijk is het van groot belang dat brandputten, net als overige blusmiddelen, goed functioneren op het moment dat het nodig is. Inspectie van brandputten is dan ook een logische en zinvolle maatregel.

De brandput inspectie wordt digitaal vastgelegd middels een veldwerkcomputer, volgens een uitgebreide checklist en een speciaal voor brandputten opgesteld beoordelingsprogramma. Na de brandput inspectie wordt de brandput voorzien van een keurmerksticker, waar de datum van de laatste inspectie staat vermeld. Naast een beproevingscertificaat ontvangt de opdrachtgever alle overige gegevens van de brandput.

Een brandput is een betrouwbare blusvoorziening en gezien de levensduur, een goede investering. Aangezien een brandput alleen wordt gebruikt in het geval van een calamiteit, moet men juist in die situatie kunnen vertrouwen op een juiste werking en voldoende wateropbrengst. Deze investering geeft veelal premiekorting op uw brandverzekering.