Pand Theo van Velzen - Alkmaar

Boringen

De richtingen bronbemaling en grondboringen liggen dichtbij elkaar en zijn voor ons goed te combineren. Grondboringen werden vroeger hoofdzakelijk gebruikt voor het onttrekken van drinkwater. De grondboortechnieken zijn in de loop der jaren sterk uitgebreid. Op dit moment hebben grondboortechnieken meerdere functies, enkele voorbeelden hiervan zijn:  

  • Milieu
    Plaatsen van filters (in-situ) bodemonderzoek door middel van bemonstering. Het opstellen van boorstaten Grondwatersaneringen
  • Grondwaterontrekkingen
    Beregening (agrarisch) industrieel (bijvoorbeeld koelwater) particulier.
  • Verticale warmtesondes/ warmtelussen
  • Koude/warmte opslag
  • Drainpalen