Pand Theo van Velzen - Alkmaar

Vacuumbemaling

Als de af te voeren hoeveelheid water te groot is waardoor het risico zich voordoet dat een onstabiele bouwkuip ontstaat, volstaat een “open”bemaling niet meer. Door vacuümbemaling (dit kan zowel verticaal als horizontaal zijn) toe te passen wordt het grondwater onttrokken, voordat het de bouwput in kan stromen. Een vacuümbemaling wordt soms toegepast in combinatie met een openbemaling.

Bij het toepassen van verticale vacuümbemaling worden filters om de ca. 3 meter geplaatst. De filters worden aangesloten op een zuigleiding. Afhankelijk van de grootte van de bouwput (te denken; rioleringswerkzaamheden), kunnen de filters aan één zijde worden geplaatst.

Voor een optimale werking dient verticale vacuümbemaling zo dicht mogelijk bij het werk geplaatst te worden. Des te verder van het droog te houden bouwput des te meer water onttrokken dient te worden. Verticale vacuümbemaling onttrekt relatief veel water om een bouwput droog te kunnen houden. Dit kan gevolgen hebben voor de omgeving. Zo kunnen zettingen optreden in zettingsgevoelige gronden (klei en veen).