Pand Theo van Velzen - Alkmaar

Spanningsbemaling

In poldergebieden waar zich een afsluitende laag bevindt, bestaat het risico van barsten van de bodem. Dit risico ontstaat zodra het gewicht van de bovengrond door ontgraving verdwijnt. Er is dan onvoldoende grondgewicht om de druk van grondwater en de afsluitende laag te keren. Door middel van spanningsbemaling wordt de grondwaterdruk onder de afsluitende laag verlaagd. Spanningsbemaling wordt veelal toegepast in combinatie met openbemaling of vacu├╝mbemaling. Boven de afsluitende laag bevindt zich namelijk grondwater dat niet in verbinding staat met het spanningswater. Dit grondwater dient apart bemalen te worden.