Pand Theo van Velzen - Alkmaar

CO2-Prestatieladder

“Milieu, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen”, drie termen die je in deze tijd van de samenleving veel hoort.

Wij vinden het belangrijk, dat valt onder een bedrijfsvoering, aandacht is voor het milieu en onze leefomgeving. Met alle medewerkers streven naar een duurzame bedrijfsvoering, op een winstgevende manier van werken met aandacht voor de mens en het milieu. Onze onderneming is zich ervan bewust dat de schadelijke emissie van CO2 voortkomt uit verbranding van fossiele brandstoffen en dat onze activiteiten mede hier verantwoordelijk voor zijn.

Met de nieuwbouw van ons bedrijfspand in 2013 is rekening gehouden met duurzaam bouwen. Het pand is onder andere optimaal gemaakt, voorzien van 430 stuk zonnecollectoren, waarmee wij energie terug leveren aan de energieleverancier. Een warmtepomp die zorgt voor verwarming van de kantoorruimtes en kantine.

Mede voor onze leefomgeving en de wil om een ​​milieuvriendelijke manier van werken te realiseren, hebben wij besloten deel te nemen aan de CO2-prestatieladder. De certificering heeft applicatie op de TW van Velzen Holding BV. Grondboortechniek en Bronbemaling Theo van Velzen en Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica zijn beide onderdeel van de TW van Velzen Holding BV.


Certificaat en doelstellingen

Vol trots kunnen wij melden dat wij sinds 2016 gecertificeerd zijn conform het handboek CO2- prestatieladder niveau 3 van SKAO. Vanaf 2015 zijn de genomen maatregelen en prestaties inzichtelijk gemaakt en zijn mooie CO2-reducties gerealiseerd. In 2019 heeft een her-certificering plaats gevonden en hebben wij voor de komende vijf jaar een nieuwe doelstelling geformuleerd. De onderneming streeft ernaar om in vijf jaar, tien minuten van 2019, een reductie te halen van 3% per fte op brandstof (scope 1) en een reductie van 80% per fte op ingekochte elektriciteit (scope 2).

Hieronder vindt u informatie met betrekking tot de CO2-prestatieladder niveau 3. Al deze informatie geeft een transparant en duidelijk beeld over hoe de onderneming werkt aan duurzaamheid en CO2-reductie. Reduceren doen wij samen met onze medewerkers, maar ook met onze opdrachtgevers en klanten. Ideeën en suggesties zijn van harte welkom via info@theovanvelzen.nl .


Het laatste nieuws over dit onderwerp leest u via deze link .

Voor onze bedrijvenpagina bij SKAO klik hier .

Download

Certificaat CO2 prestatieladder 3.0
Energie Management rapportage 2019-2020
Energie Management rapportage 2018-2019 eerste halfjaar
Footprint 2020 totaal + footprint 2020 eerste halfjaar
Footprint 2019 totaal + foorprint 2019 eerste halfjaar