Pand Theo van Velzen - Alkmaar

CO2-Prestatieladder

“Milieu, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen”, drie termen die je in deze tijd van de samenleving veel hoort.

Wij vinden het belangrijk, dat naast een efficiënte bedrijfsvoering, aandacht is voor het milieu en onze leefomgeving. Met alle medewerkers streven wij naar een duurzame bedrijfsvoering, op een winstgevende manier van werken met aandacht voor de mens en het milieu. Onze onderneming is zich ervan bewust, dat de schadelijke emissie van CO2 voortkomt uit verbranding van fossiele brandstoffen en dat onze activiteiten mede hier verantwoordelijk voor zijn.

Ook met de nieuwbouw van ons bedrijfspand is rekening gehouden met duurzaam bouwen. Het pand is onder andere optimaal geïsoleerd, voorzien van 430 stuk zonnecollectoren, waarmee wij energie terug leveren aan de energieleverancier. Een warmtepomp die zorgt voor verwarming van de kantoorruimtes en kantine.

Mede voor onze leefomgeving en de wil om een milieuvriendelijke manier van werken te realiseren, hebben wij besloten deel te nemen aan de CO2-prestatieladder. De certificering heeft toepassing op de T.W. van Velzen Holding BV, hieronder vallen beide ondernemingen; Grondboortechniek en Bronbemaling Theo van Velzen en Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica.

Vol trots kunnen wij vertellen dat wij gecertificeerd te zijn, conform het handboek CO2- prestatieladder niveau 3 van het SKAO. Vanaf een nulmeting, 2015 als referentiejaar, zijn de genomen maatregelen en prestaties inzichtelijk gemaakt.

Onze prestaties willen wij zo open en transparant mogelijk delen met onze medewerkers, maar ook vooral met onze opdrachtgevers en klanten. CO2 besparen doen wij uiteindelijk samen, het is dan ook van belang dat iedereen hierin zijn/haar eigen bijdragen levert. Niet alleen in zijn/haar handelen, maar ook ideeën en suggesties zijn hiervoor van harte welkom, info@theovanvelzen.nl

Hieronder is de informatie te vinden met betrekking tot de CO2-prestatieladder niveau 3. Al deze informatie geeft een transparant en duidelijk beeld hoe Theo van Velzen werkt aan duurzaamheid en CO2-reductie. De Globale Maat is per e-mail, info@theovanvelzen.nl, op te vragen.

Grondboortechniek en Bronbemaling Theo van Velzen en Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica zijn beide onderdeel van de T.W. van Velzen Holding BV.

Laatste nieuws leest u via deze link.

Download

Certificaat CO2 prestatieladder 3.0
Energie Management Plan CO2-prestatieladder niveau 3
Footprint 2019-eerste halfjaar
Footprint 2018
Footprint 2017